Your Everyday Smile #ดูแลผิวฟันให้เหมือนดูแลผิวกาย

Claim Form (ฟอร์มเคลมสินค้า)

**รบกวนลูกค้าส่งข้อมูลให้ครบทุกข้อมาที่อีเมล contact@lineeteeth.com**
***หากกรอกไม่ครบทุกข้อบริษัทจะไม่สามารถดำเนินการเคลมได้ค่ะ***

 

ข้อมูลสำหรับการเคลมสินค้า

1. ช่องทางที่สั่งซื้อสินค้า (เช่น เฟสบุค ไลน์ ไอจี ฯลฯ):

.............................................................................................................

2. หากสั่งซื้อจากทางโซเชียลมีเดีย กรุณาระบุชื่อโซเชียลมีเดียของลูกค้า (ชื่อที่ลูกค้าใช้ติดต่อสั่งซื้อ):

.............................................................................................................

3. ชื่อและที่อยู่ ที่สั่งสินค้า

.............................................................................................................

4. วันที่ที่สั่งซื้อ

.............................................................................................................

5. แนบภาพหลักฐานการสั่งซื้อ (payslip)

6. แนบภาพถ่าย หรือ คลิป เพื่อแสดงปัญหาของเครื่อง พร้อมระบุปัญหาที่เกิดขึ้น

7. รบกวนลูกค้าส่งเครื่องที่มีปัญหาคืนบริษัทที่;

ลินี โปรเฟสชั่นแนล 15/1 ซอยสุขุมวิท 41 คลองตันเหนือ วัฒนา 10110

0841477478

8. แนบภาพหลักฐานค่าจัดส่งสินค้าคืนบริษัท หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดจากสินค้ามีปัญหา

9. บัญชีธนาคารที่ต้องการให้บริษัทชำระเงินคืน

- เลขที่บัญชี: ..........................................................................

- ชื่อธนาคาร: .........................................................................

- ชื่อบัญชี: .............................................................................

- เลขที่บัญชี: ..........................................................................

 

บริษัทจะพิจารณาข้อมูล และจัดการชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคืนให้ภายใน 3-5 วันทำการหลังได้รับเรื่อง

 

ทั้งนี้ ลินี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ลูกค้าในโอกาสต่อไปค่ะ

 

ขอแสดงความเคารพ

 

LINEE Professional