“ความฝัน” เกี่ยวกับ “ฟัน” เรื่องนี้มีความหมายมากกว่าที่คิด

“ความฝัน” เกี่ยวกับ “ฟัน” เรื่องนี้มีความหมายมากกว่าที่คิด

  

         ถ้าพูดเรื่องความฝัน ไม่มีใครไม่เคยฝันหรอกจริงไหมล่ะ เพราะเวลาหลับคนเราจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ถือเป็นช่วงที่สภาพจิตใจเราเป็นอิสระที่สุด  ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ส่วนลึกของจิตใจเราจะแสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ ความเครียด หรือเรื่องที่ครุ่นคิดอยู่ ออกมาในรูปแบบของความฝันแบบต่าง ๆ ที่ไม่ยึดติดความเป็นจริง และไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล  แต่ขณะเดียวกันหลายคนก็เชื่อว่า ความฝันทำนายอนาคตได้ และรู้หรือไม่ว่า สุขภาพช่องปาก ปัญหาเหงือกและฟัน ก็เป็นเรื่องสำคัญที่แม้แต่ในความฝันยังเข้าไปมีบทบาทอย่างคาดไม่ถึง เราจึงรวบรวมเรื่องราวความฝันที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟันมาฝากกัน ... เผื่อคืนนี้คุณอาจจะฝันก็เป็นได้

 

“ความฝัน” คืออะไร ?

 

1.ทางวิทยาศาสตร์

            ความฝันในทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องธรรมชาติ เกิดขึ้นได้ระหว่างนอนหลับเพราะสมองบางส่วนยังทำงานต่อเนื่องอยู่โดยไร้การควบคุมจากสมองใหญ่ (cerebrum) ความฝันส่วนใหญ่จึงดูแปลกเกินจริงกว่าที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน หรือเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน  ซึ่งว่ากันว่าหากมีการวิเคราะห์ความหมายของความฝันในทางวิทยาศาสตร์ได้ จะต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานของผู้ฝัน ทั้งบุคลิก นิสัย สภาพจิตใจ ประวัติความเป็นมา ซึ่งเมื่อประมวลผลแล้วอาจบ่งบอกข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและจิตใจได้

 

           

 

2.ทางจิตวิเคราะห์

          ในทางจิตวิทยาวิเคราะห์ไว้ว่า ความฝันคือสิ่งสะท้อนสภาพจิตใจ ว่าทุกข์หรือสุขแค่ไหน เก็บกดหรือหม่นเศร้าอย่างไรบ้าง จึงมีการนำความฝันมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ จิตบำบัด (Psychotherapy) ให้ผู้ป่วยทางจิต โดยเชื่อว่า ความฝันเป็นช่องทางระบายความรู้สึกของผู้ป่วย  ซึ่งหากได้ระบายความรู้สึกไม่ดีออกมาจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตมากกว่าเก็บกดไว้ โดยนักจิตวิเคราะห์เชื่อว่า ความฝันคือความคิด  ความเพ้อฝัน  ความทุกข์ วิตกกังวล ที่คน ๆ หนึ่งเก็บซ่อนไว้ส่วนลึกของจิตใจ และไม่ควรมองข้าม เพราะมันแสดงออกถึงความรู้สึกแท้จริงด้านใดด้านหนึ่งของคนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ขณะตื่น

 

 

3.ทางโหราศาสตร์

            การทำนายความฝันในทางโหราศาสตร์ และความเชื่อ เป็นศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อ ค่านิยม  วัฒนธรรม และประเพณี ในแต่ละท้องถิ่น ที่ใช้ความฝันในการทำนายเหตุการณ์ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นของคน ๆ นั้น ประหนึ่งเป็นลางบอกเหตุ

   

   

                      ความฝันทางโหราศาสตร์แบ่งความฝันได้ 4 รูปแบบคือ

   1 เทพนิมิต เป็นความฝันที่เกิดตอนใกล้รุ่ง หรือช่วงใกล้ตื่น เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทำให้เราฝันถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อเตือน หรือบอกกล่าวบางอย่าง ซึ่งเรื่องที่จะสื่อถึงอาจเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ได้

  2 จิตนิวรณ์ คือการที่เรากำลังใจจดจ่อเกี่ยวกับเรื่องอะไร หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนาน ๆ จนเก็บมาคิดทั้งยามหลับยามตื่น กลายเป็นความฝันที่เกิดจากใจเราครุ่นคิดมากนั่นเอง 

  3 ปุพพนิมิต เชื่อว่าเป็นความฝันที่เป็นลางบอกเหตุถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้น โดยมากจะเกิดขึ้นกับผู้มีฌานระดับสูง หรือคนที่มีสัมผัสพิเศษ เป็นลางสังหรณ์ที่เข้ามาเตือนในรูปแบบของความฝัน

  4 ธาตุพิการ  คำว่าธาตุในที่นี้คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ในร่างกายคนเรา ที่เมื่อเกิดความบกพร่อง ไม่ปกติ ซึ่งก็หมายถึงเกิดอาการป่วยไข้ขึ้น ร่างกายจึงแสดงออกถึงความผิดปกติของร่างกายในรูปแบบของความฝัน เช่น ตอนที่เราไม่สบาย ไข้สูง แล้วมีอาการฝันหรือเพ้อถึงใครบางคน หรือเรื่องบางเรื่องนั่นเอง                          

                     

            “ความฝัน” เกี่ยวกับ “ฟัน” ที่มีคำนายจากหลากหลายตำรา หรือการตีความในแบบจิตวิทยา มีดังนี้
   

  ฝันว่าฟันหัก

            ในการทำนายฝันไม่ว่าจะฟันซี่ไหนหัก ก็มักมีผลในเชิงลบเกี่ยวกับการสูญเสีย โดยถ้าฝันว่า ฟันกรามหัก ถ้าเป็นฟันกรามบนหัก ทำนายว่า อาจสูญเสียญาติผู้ใหญ่ฝ่ายพ่อ ถ้าฟันกรามล่างหัก อาจสูญเสียญาติผู้ใหญ่ฝ่ายแม่ แต่ในทางจิตวิทยา เคยมีการศึกษาพบว่า การฝันว่าฟันหักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกัดฟันขณะนอน ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่สบายใจ และความเครียดที่เราอาจไม่ทันสังเกต แต่จิตใจส่วนลึกกลับแสดงออกมาในรูปแบบความฝัน  

   

   

   

  ฝันว่าฟันร่วงหมดปาก

            ทางวิทยาศาสตร์บ่งบอกว่า คุณกำลังอยู่ในสถานการณ์เข้าตาจน หลังชนฝา จนรู้สึกโกรธ และเมื่อทุกข์มากก็จะแสดงออกโดยการขบฟันและ กัดฟันแน่น ทำให้รู้สึกเหมือนฟันจะร่วงออกมาทั้งปาก แต่ในคำทำนายทางโหราศาสตร์เชื่อว่า คุณจะได้เดินทางไกลเร็ว ๆ นี้ แต่ไม่ใช่เพื่อพักผ่อน  และระยะนี้ต้องระวังเรื่องอารมณ์เป็นพิเศษ เพราะมีเกณฑ์จะทะเลาะเบาะแว้ง บางครั้งการพูดโดยใช้อารมณ์อาจนำปัญหาใหญ่มาให้อีกด้วย ส่วนคนที่อยู่ในวัยทำงานก็อาจได้ที่ทำงานใหม่อย่างคาดไม่ถึง ซึ่งเป็นได้ทั้งการได้งานใหม่ หรือเพราะมีปัญหาจนจำใจต้องเปลี่ยนงาน แต่ถ้าเป็นคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ทุนที่ลงไปจะได้คืน กำไรจะทวีคูณจนยิ้มได้

   

   

  ฝันว่าฟันหลุด

            ทางจิตวิทยาอาจสื่อถึงสถานการณ์ที่ทำให้สูญเสียความมั่นใจ เพราะฟันและช่องปากคือสัญลักษณ์ของความมั่นใจ แต่ในทางความเชื่อมีคำทำนาย ดังนี้

   

   

            ฟันบนหลุด 1 ซี่ ทำนายว่าจะมีปัญหาเพราะคนอายุน้อยกว่านำเรื่องมาให้ ระวังเจอเม้าท์ลับหลัง การเงินมีรายจ่ายมากผิดปกติต้องระวัง ส่วนการงานมีแนวโน้มได้เลื่อนขั้นหรือเปลี่ยนไปที่ที่ดีขึ้น

            ฟันบนหลุด 2 ซี่ ทำนายว่าช่วงนี้มีแต่เรื่อง ทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้าง โดยเฉพาะคนรัก การงานมีปัญหาอาจโดนเพ่งเล็ง และอาจมีทรัพย์สินเสียหายโดยไม่ตั้งใจ

            ฟันล่างหลุด 1 ซี่ ทำนายว่าให้ระวังของหาย การเงินที่กำลังมีปัญหาจะมีคนช่วยเหลือ และจะเจอมิตรใหม่เพศตรงข้ามนำโชคดีมาให้ ส่วนคนมีคู่ที่กำลังระหองระแหงจะกลับมาคืนดีกันเร็ว ๆ นี้

            ฟันล่างหลุด 2 ซี่ ทำนายว่าช่วงนี้ถ้าเริ่มทำธุรกิจจะไปได้ดี เรื่องความรักมีคนอายุมากกว่ามาติดพัน  แต่ระวังหงุดหงิดเพราะมีคนพูดจาไม่ดีใส่  และถ้าใครมีศัตรูต้องระวังตัวเพราะกำลังโดนจ้องเล่นงาน

            ฟันหลุด 3 ซี่ ไม่ว่าจะเป็นฟันล่างหรือฟันบนก็ทำนายได้ว่า กำลังจะมีโชค มีลาภจากคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่า คนโสดก็จะเนื้อหอมมาก มีคนมาจีบหลายคนทีเดียว

   

  ฝันว่าถอนฟัน

            มีคำทำนายว่าให้ระวังญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วย ต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ ส่วนคนโสดถือว่ากำลังอยู่ในช่วงเนื้อหอม  มีคนมาสนใจมากมาย ส่วนคนมีคู่ถ้ามีความลับเชิงลบอะไรต้องระวังความลับเปิดเผยนะจ๊ะ ในด้านการทำงานอาจแสดงว่าอยู่ในช่วงชักหน้าไม่ถึงหลัง การเงินไม่คล่องตัว และอาจปวดหัวเพราะมีปัญหากับคู่ค้าหรือพาร์ทเนอร์ในการทำงานได้

   

   

  ฝันว่ามีฟันคุดขึ้น

            มีคำทำนายว่า ความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปจะทำให้เกิดปัญหา จงอย่ามั่นใจจนไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่น และถ้าช่วงนี้จะลงทุนอะไรควรหยุดไว้ก่อน เพราะถ้าฝืนลงทุนไปจะเสี่ยงทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ส่วนใครที่ทำงานหนัก ไม่ดูแลตัวเอง  ระวังเจ็บป่วยกะทันหัน โดยเฉพาะกระดูกต้องระวังเป็นพิเศษ

   

   

   

  ฝันว่าไปหาหมอฟัน

  ฝันว่าเจอหมอหรือกำลังไปหาหมอฟัน เป็นการเตือนว่า ระยะนี้ต้องระวังเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะกับญาติผู้ใหญ่  นอกจากอุบัติเหตุแล้วอาจเกิดเจ็บป่วยกะทันหันได้ ใครที่ทำการค้าหรือลงทุนอะไรต้องระวัง เป็นช่วงที่มีอุปสรรคชีวิต ทำอะไรก็ไม่ราบรื่น  ส่วนใครที่มีคู่แล้วต้องระวังมีมือที่สามเข้ามาทำให้เกิดปัญหาได้ 

   

   

  ฝันว่ากำลังบีบยาสีฟัน

            ทำนายกันว่า ใครที่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นจะทำความเข้าใจกันได้ และมีคนหยิบยื่นโอกาสให้ ทำให้พบช่อ่งทำธุรกิจใหม่ ๆ คนทำงานทั่วไปก็จะมีคนอุปถัมภ์ทำให้ก้าวหน้า ส่วนใครที่เจ็บป่วยมานานก็จะดีขึ้นและสามารถรักษาให้หายได้เร็ว ๆ นี้   

   

   

   

  ฝันว่าเห็นแปรงสีฟัน

            ทำนายได้ว่า อะไรที่ทุกข์อยู่จะหายทุกข์ ปัญหาอะไรที่กำลังเข้าตาจนจะผ่านพ้นไปได้ และอะไรที่เคยคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ ลองลงมือทำให้เต็มอีกทีมีโอกาสได้ผลดี ฉะนั้นอย่าท้อ แต่ช่วงนี้ต้องระวังสุขภาพตัวเองและญาติผู้ใหญ่ให้ดี อาจมีเรื่องเครียดจนทำให้ป่วยได้ ใครที่โสดอยู่จะมีเพื่อนหรือคนใกล้ชิดเป็นสื่อกลางให้เจอคนรู้ใจ

   

   

  ฝันว่าฝันงอก

            ทำนายว่า อาจกำลังมีสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ร่วมบ้าน หรือมีคนต้องการความช่วยเหลือมาขออาศัยอยู่ด้วยระยะหนึ่ง

   

   

  ฝันว่าฟันโยก

            เป็นสัญญาณเตือนว่า ให้ระวังเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยกะทันหันเกิดขึ้นกับคนสนิทคุ้นเคย

                   

       

     

            “ฟัน” ใน “ความฝัน” เป็นเรื่องควบคุมไม่ได้ แต่ “ฟัน” ในชีวิตจริงของเราดูแลให้ดีได้ ด้วยการหมั่นแปรงฟัน รักษาความสะอาดช่องปาก พบทันตแพทย์สม่ำเสมอ และไม่ทำอะไรที่เป็นพฤติกรรมทำร้ายฟัน เท่านี้คุณก็จะเจ้าของฟันขาว แข็งแรง และรอยยิ้มมั่นใจ ที่ถือเป็นโหงวเฮ้งที่ดีแน่นอน !!

   

           

   

   

   

  กลับไปยังบล็อก